гр.Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 103, ет.1

Народно читалище

Искра-1924

На разположение на всички посетители, читатели и потребители на Народно читалище „Искра-1924“ е нашият екип, който всеки ден от 9.00  до 18.00 ч любезно посреща желаещите да ползват която и да е от разнообразните читалищни услуги и дейности.

Ръководство, Администрация, Библиотека

Ръководството, административният и библиотечен персонал и преподавателите в читалище „Искра-1924“ работят неуморно в подкрепа и насърчаване на любителското творчество на подрастващите. Непрекъснато читалищният екип търси нови съвременни форми и дейности в сферата на клубовете и школите по интереси, библиотеката и обслужването на населението.